Presteren

Samen met u presteren! Samen met u brengen we uw organisatie in beweging en verbeteren effectief de prestaties van teams, professionals en leiders.

Als organisatiecoach richten we ons op het tussengebied tussen coaching, organisatieadvies en training. Kern van de begeleiding vormt het spanningsveld tussen individuele ontwikkeling en organisatieontwikkeling.

De organisatiecoach kijkt – net als de organisatieadviseur – naar de organisatie als geheel en richt zich daarbij niet alleen op zichtbare processen van de organisatie, maar – net als een coach – ook op de wisselwerking tussen de bovenstroom en de onderstroom binnen de organisatie. Daarbij faciliteren we – net als een trainer – leerprocessen binnen de organisatie met praktijk en actie georiënteerde interventies die vernieuwing stimuleren binnen de organisatie én vernieuwing van de organisatie zelf.

We sluiten aan bij verschillende groepjes (‘communities’) binnen de organisatie en hoe deze betekenis geven aan wat er in de organisatie gebeurt of zou moeten gebeuren: binnen de directie, binnen de teams, maar ook tussen teams en met individuen. Wat zijn de beweegredenen van mensen om te doen wat zij doen, wat is de winst ervan, wat is het – mogelijk vastzettend – patroon dat erdoor ontstaat in het grotere geheel?

Zo helpen we elk teamlid begrijpen wat zijn of haar bijdrage is aan het inkomen dat met elkaar verdiend wordt door het werk dat verricht wordt en verbeteren zo de gehele business prestatie.

Presteren is maatwerk, maar hier alvast acht voorbeelden uit de vele mogelijkheden.

Samen presteren met:

Akiva is aangesloten bij de
Nederlandse Orde voor Beroepscoaches (NOBCO) en de
European Mentoring & Coaching Council (EMCC)  en volgt
de Internationale Ethische Code (IEC).
WhatsApp chat