Ik heb samen met Robert Versteeg vanaf 2012 tot en met 2017 de disciplineleiding van de WVDB-staf gevormd. Onze missie was het opzetten van een professionele Business-Support afdeling, waarbij vaktechnische experts, op de gebieden ICT, Marketing, Finance, Office & Facilities en P&O, moesten groeien naar pro-actieve adviseurs die onze organisatie adviseren op hun specifieke kennisgebieden. Robert zijn kracht zat in dit proces in het aanbrengen van vergezichten waar een organisatie zich naar toe moet bewegen. Dit beperkt zich niet alleen tot zijn HRM-domein maar is bedrijfs- en branche-omvattend. Tijdens dit proces wist Robert goed de uiteindelijke doelen in de gaten te houden en een ieders rol en verantwoordelijkheid hierin te beschrijven. Onder andere met beschikbare data weet hij mensen te overtuigen, te motiveren en aan te spreken op hun gedrag, rol en bijdrage in dit einddoel. Dit altijd overigens op een respectvolle manier. Zijn wijze van acteren droeg er aan bij dat de mensen groeiden in hun rol en inmiddels in staat zijn om onze klanten aan de hand van beslisdata, pro-actief te adviseren over hun complete bedrijfsvoering.

Peter Hoefnagels, CFO, WVDB
WhatsApp chat