Talent & Team Ontwikkeling

Talent & Team Ontwikkeling

Talent en teamprestaties in lijn met de business doelen brengen!

Met Talent & Team Ontwikkeling versnelt u de teamontwikkeling zodat het team meer effectief presteert als team en in staat is toekomstige ontwikkelingen aan te kunnen.

In een on the job team leerprogramma wordt het team – en wanneer nodig een individu – geholpen te komen van abstracte voornemens naar effectief werkvloergedrag gericht op samenwerken en eigenaarschap. Het team maakt werk van de indicatoren die aangeven of het goed gaat met de business en creëert een gedeelde opvatting over de benodigde ontwikkelingen en een concrete actieplan om daar samen te komen. Daarbij verbeteren ze hun coördinatie & afstemming lijnen ze elkaars verantwoordelijkheden en rollen uit die helpen doelen te realiseren.

Resultaat

  • Toegenomen begrip van en connectie tussen de lange termijn strategie en de dagelijkse operatie van de organisatie; dat wordt zichtlijn genoemd
  • Een heldere team focus, gedeeld actieplan en verbeterde samenwerking
  • Teams en individuen leren omgaan met stress en tegenstelling in het werk en zijn meer in staat om te gaan met de druk van de veranderende werkomgeving
  • Teams en teamleden helpen hun grensconflicten beter te hanteren; te tackelen
  • Verbeterd zelfleiderschap: persoonlijke effectiviteit, duidelijke rollen & verantwoordelijkheden, focus en connectie met de leiding en directie
  • Stimuleren van eigenaarschap en proactief meedenken; wat kan ik doen om een oplossing te bevorderen? 

Voor wie

De groep of groepen samenwerkers die in actie willen of moeten komen om barrières te slechten.

Werkwijze

De aanpak is er opgericht het team en het individu in actie te laten komen om barrières te verwijderen die business prestaties en -ontwikkeling hinderen.  Stap voor stap. Gebaseerd op real life casussen en actie-leren, een bewezen methode om betrokkenheid, versterking, samenwerking, besluitvorming en resultaatgerichtheid te versterken.

WhatsApp chat