Interim Management

Interim Management

Tijdelijke ondersteuning van de bedrijfsleiding

Soms heb je als organisatie extra versterking nodig; interim management kan een passende oplossing zijn voor een tijdelijke situatie, zoals bij sterke groei van uw organisatie of de opstart van een nieuwe activiteit of overname, maar ook bij (on)verwachte reorganisatie, ter overbrugging van invulling van een vacature of bij ziekte of voor het vlot trekken van een project. In ieder geval kan de interim manager altijd coach zijn voor het zittende management zijn.

Resultaat

  • Team en project of proces op rust
  • Uw aandacht als ondernemer, directeur weer gefocused op wat nodig is
  • Nieuwe energie in mensen en processen
  • Inzicht, toezicht en overzicht

Voor wie

Inzet van een interim manager is voor iedereen die

  • Steun wil bij het verrichten door het aansturen en ondersteunen van een team van medewerkers en hun kennis en ervaring te vergroten
  • Steun wil bij het inrichten door het aandragen van verbeterpunten op algemeen of vakspecifiek gebied
  • Specifiek beleid wil doorvoeren, bijvoorbeeld in het kader van tijdelijke projecten naast de overige bedrijfsprocessen, een reorganisatie of bezuiniging of verandertrajecten
  • Overzicht wil hebben door het opstellen van managementrapportages en eventueel jaarrekeningen
  • Inzicht wil krijgen in een bepaalde situatie in zijn organisatie bijvoorbeeld om verstoorde verhoudingen en bedrijfsblindheid doorbreken
  • Tijdelijk de arbeidsproductiviteit wil vergroten bijvoorbeeld door een toenemende vraag

Werkwijze

Uitspreken, Uitvoeren, Reflecteren, Luisteren, Integreren, langs deze weg benaderen wij uw vraagstuk.

Door helder met u uit te spreken wat de bedoeling is – uw oogmerk – ontstaat helderheid. In de uitvoering richten we ons met data gedreven besluitvorming op de business operatie, het versterken van de performance en het creëren van blijvende organisatie capaciteiten.

Door gedurende het proces te reflecteren op wat gaat goed en wat nog niet en te luisteren naar de ideeën van de mensen van de praktijk integreren we het nieuwe met het bestaande. Zo verbeteren we de talent & team prestatie.

WhatsApp chat